Copyright © 2012 / Fortuna Air  

Управление на летателна годност

- самолет Cessna 172M
- самолет PZL M18 Dromader
- вертолет Enstrom 480

Фортуна Еър е одобрена организация за управление и поддържане на летателна годност съгласно Част М (EC No 2042/2003, Annex II Part М) за следните ВС:
начало
контакти

Авиационни дейности
- патрулиране и наблюдение
от въздуха
- авиохимически работи
- аварийно-спасителни дейности
- контрол върху диви животни
- разглеждане на забележителности
от въздуха
- реклама от въздуха
Обучение
Техническо обслужване
Управление на летателна годност
Продажба на ВС
Авиопарк
- вертолет Енстром 480
- самолет Cessna 172M
- самолет PZL M18
- самолет Ан-2
- вертолет Ка-26
Партньори
Галерия
Сертификати