Copyright © 2012 / Fortuna Air  

Авиопарк
Фортуна Еър ЕООД притежава следните типове въздухоплавателни средства:
- самолет тип Ан-2 в селскостопански и противопожарен вариант
- самолет тип М18 в селскостопански и противопожарен вариант
- самолет тип Cessna 172 в транспортен вариант
- вертолет тип Енстром 480 в транспортен, товарен и селскостопански вариант
- вертолет тип Ka-26 в транспортен, товарен и селскостопански вариант

начало
контакти

Авиационни дейности
- патрулиране и наблюдение
от въздуха
- авиохимически работи
- аварийно-спасителни дейности
- контрол върху диви животни
- разглеждане на забележителности
от въздуха
- реклама от въздуха
Обучение
Техническо обслужване
Управление на летателна годност
Продажба на ВС
Авиопарк
- вертолет Енстром 480
- самолет Cessna 172M
- самолет PZL M18
- самолет Ан-2
- вертолет Ка-26
Партньори
Галерия
Сертификати